Γεγονότα

local_bar
DJ CHOUPPS DJ CHOUPPS από 27/07/2019 προς την 28/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 26/07/2019 προς την 27/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /
DJ MISS ME DJ MISS ME από 25/07/2019 προς την 26/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 20/07/2019 προς την 21/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /
DJ MISS ME DJ MISS ME από 19/07/2019 προς την 20/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /
DJ DIRTY SHIFT DJ DIRTY SHIFT από 18/07/2019 προς την 19/07/2019 από 21h30 προς την 02h00 /