Γεγονότα

local_bar
DJ ANTHONY
από 23/01/2020 προς την 23/01/2020 από 21h30 προς την 23h30
DJ CHOUPP'S
από 24/01/2020 προς την 24/01/2020 από 21h30 προς την 23h30
DJ ANTHONY
από 25/01/2020 προς την 25/01/2020 από 21h30 προς την 23h30
DJ FAFA
από 30/01/2020 προς την 30/01/2020 από 21h30 προς την 23h30
DJ ANTHONY
από 31/01/2020 προς την 31/01/2020 από 21h30 προς την 23h30
DJ CHOUPP'S
από 01/02/2020 προς την 01/02/2020 από 21h30 προς την 23h30