Γεγονότα

local_bar
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 23/10/2019 προς την 24/10/2019 από 21h00 προς την 02h00 /
DJ GIBSON DJ GIBSON από 24/10/2019 προς την 25/10/2019 από 21h00 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 25/10/2019 προς την 26/10/2019 από 21h00 προς την 02h00 /
DJ ANTHONY DJ ANTHONY από 26/10/2019 προς την 27/10/2019 από 21h00 προς την 02h00 /
SOIREE HALLOWEEN SOIREE HALLOWEEN από 31/10/2019 προς την 01/11/2019 από 21h00 προς την 02h00 /