Γεγονότα

local_bar
DJ DIRTY SHIFT DJ DIRTY SHIFT από 20/06/2019 προς την 21/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 21/06/2019 προς την 22/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 22/06/2019 προς την 23/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ MISS ME DJ MISS ME από 27/06/2019 προς την 28/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 28/06/2019 προς την 29/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 29/06/2019 προς την 30/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ MISS ME DJ MISS ME από 15/06/2019 προς την 16/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 14/06/2019 προς την 15/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 13/06/2019 προς την 14/06/2019 από 22h00 προς την 02h00 /
BELLI ROZES & DJ JOAN HELIX BELLI ROZES & DJ JOAN HELIX από 07/06/2019 προς την 08/06/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
BELLI ROZES & DJ MISS MEE BELLI ROZES & DJ MISS MEE από 06/06/2019 προς την 07/06/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
PAUL & FANNY X DJ ALLAN SAN PAUL & FANNY X DJ ALLAN SAN από 01/06/2019 προς την 02/06/2019 από 20h00 προς την 02h00 /