Γεγονότα

local_bar
BELLI ROZES BELLI ROZES από 25/04/2019 προς την 27/04/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
DJ MISS ME DJ MISS ME από 25/04/2019 προς την 26/04/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 26/04/2019 προς την 27/04/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
Libère Tes Notes Libère Tes Notes από 26/04/2019 προς την 27/04/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 27/04/2019 προς την 28/04/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
Libère Tes Notes Libère Tes Notes από 30/04/2019 προς την 01/05/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
DJ DIRTY SHIFT DJ DIRTY SHIFT από 30/04/2019 προς την 01/05/2019 από 20h00 προς την 02h00 /
SHINY & OLENKA SHINY & OLENKA Κάθε μέρα από 20h00 προς την 23h30 /
DJ ALLAN SAN DJ ALLAN SAN από 20/04/2019 προς την 20/04/2019 από 20h00 προς την 23h30 /
DJ JOAN HELIX DJ JOAN HELIX από 19/04/2019 προς την 19/04/2019 από 20h00 προς την 23h30 /
DJ DIRTY SHIFT DJ DIRTY SHIFT από 18/04/2019 προς την 18/04/2019 από 20h30 προς την 23h30 /
BELLI ROZES BELLI ROZES από 18/04/2019 προς την 18/04/2019 από 20h00 προς την 23h30 /